przestrzen_lew_2px
przestrzn_lew_1px
przestrzen_lew_2px
przestrzn_lew_1px
przestrzn_lew_1px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
Jesteś tutaj: Strona główna
Promocja projektów w ramach RPO WP
2011-03-16 08:15:27

   W związku z działaniami promocyjnymi realizowanymi przez oddział szkoleń i działań informacyjno-promocyjnych RPO, zachęcamy  Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 do promowania swoich projektów. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o nawiązanie współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Chcielibyśmy podjąć współpracę z Beneficjentami, których projekty są już zrealizowane bądź na tyle zaawansowane, że można je promować jako tzw. dobre praktyki. Współpraca dotyczy promocji projektów w prasie, biuletynach i innych wydawnictwach, a także podczas audycji radiowych, telewizyjnych i wizyt studyjnych. Współpraca z Urzędem nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów przez Beneficjenta.

 

   Przypominamy również, że nadal oczekujemy na fotografie Państwa inwestycji realizowanych w ramach RPO WP, które także mogą być wykorzystywane w działaniach promocyjnych.

 

   Zainteresowanych prosimy o kontakt na info.rpo@podkarpackie.pl bądź pod nr tel. 17/747 64 58. 

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013