Idź do strony:   < 1 2 >
BADANIE EWALUACYJNE PN. „Ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WP 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim”.
2015-06-23 11:25:43

   Na zlecenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w okresie od 9 czerwca do 12 października 2015 r. ...


BADANIE EWALUACYJNE PN. „Ocena wpływu wsparcia RPO WP w kontekście dostępności komunikacyjnej”
2014-09-22 14:51:27

Na zlecenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w okresie od 22 sierpnia do 28 listopada 2014r. realizowane jest badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu wsparcia RPO WP w kontekście...


BADANIE EWALUACYJNE PN. „Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013”.
2014-08-11 11:52:53

Na zlecenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w okresie od 7 lipca do 20 października 2014r. realizowane jest badanie ewaluacyjne pn. „Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013”. Wykonawcą badania jest firma Agrotec Polska Sp. z.o.o. W czasie trwania badania przedstawiciele Wykonawcy skontaktują się z poszczególnymi kategoriami respondentów w celu poinformowania o szczegółach badania oraz przeprowadzeniu wywiadów osobistych i telefonicznych. W załączeniu list uwierzytelniający.


BADANIE EWALUACYJNE PN. 10 lat województwa podkarpackiego w UE – ocena wykorzystania funduszy europejskich w rozwoju regionu
2014-06-16 14:03:08

   Na zlecenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w okresie od 13 maja do 16 września 2014r. realizowane...


VI Podkarpacka Konferencja Ewaluacyjna – 2014
2014-05-13 15:30:26

   VI Podkarpacka Konferencja Ewaluacyjna – 2014, organizowana we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz pod patronatem Polskiego


BADANIE EWALUACYJNE PN. „WPŁYW WSPARCIA RPO WP NA FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU”.
2013-07-04 11:53:01

Na zlecenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w okresie od 10 czerwca do 2 września 2013r. realizowane jest badanie ewaluacyjne pn. „Wpływ wsparcia RPO WP na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu”. Wykonawcą badania jest Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” z siedzibą w Poznaniu. W czasie trwania badania przedstawiciele wykonawcy skontaktują się z poszczególnymi kategoriami respondentów w celu poinformowania o szczegółach badania oraz przeprowadzeniu wywiadów osobistych i telefonicznych.


Inne informacje
2011-02-16 12:02:30

Organizacja corocznych regionalnych konferencji ewaluacyjnych służy zapewnieniu jawności i przejrzystości procesu ewaluacji, rozpowszechnianiu wiedzy i informacji nt. przebiegu tego procesu oraz jego efektów, jak również wzmocnieniu potencjału ewaluacyjnego w regionie.

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl
V Podkarpacka Konferencja Ewaluacyjna – 2012
2012-11-28 11:52:23

V Podkarpacka Konferencja Ewaluacyjna – 2012 odbyła się w dniu 23 listopada br. Współorganizatorem konferencji był Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tradycyjnie konferencja odbyła się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele administracji samorządowej, środowiska akademickiego, instytucji zaangażowanych w ewaluację RPO WP, a także inne osoby, instytucje i podmioty zainteresowane problematyką ewaluacji.


IV Regionalna Konferencja Ewaluacyjna – Rzeszów 2011
2011-12-05 11:42:22

W dniach 17 – 18 listopada 2011r. odbyła się IV Regionalna Konferencja Ewaluacyjna – Rzeszów 2011 pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Pierwszego dnia konferencji, w sesji plenarnej, uczestniczyli m.in. przedstawiciele administracji samorządowej, środowiska akademickiego, instytucji zaangażowanych w ewaluację RPO WP, przedstawiciele Jednostek Ewaluacyjnych RPO, a także inne osoby, instytucje i podmioty zainteresowane problematyką ewaluacji.


III regionalna konferencja ewaluacyjna
2011-02-16 14:26:04

W dniu 11 czerwca 2010 r. odbyła się III Regionalna Konferencja Ewaluacyjna – Rzeszów 2010 pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele administracji samorządowej, szkół wyższych, prywatnych firm oraz osoby zainteresowane zagadnieniem ewaluacji.
 


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013