Idź do strony:   < 1 2 >
II regionalna konferencja ewaluacyjna
2011-02-16 14:31:09

II regionalna konferencja ewaluacyjna – Rzeszów 2009 odbyła się w dniu 16 października 2009 r. w Rzeszowie. W konferencji stanowiącej kontynuację działań zainicjowanych w ubiegłym roku uczestniczyli m.in. przedstawiciele administracji samorządowej, Agencji Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Zarządzających RPO oraz szkolnictwa wyższego w regionie.
 


I regionalna konferencja ewaluacyjna
2011-02-16 14:34:13

W dniu 26 listopada 2008 r. w Rzeszowie odbyła się I regionalna konferencja ewaluacyjna pn. „Ewaluacja w polityce rozwoju – wyzwanie dla regionu”, której przewodniczyła Pani Marta Matczyńska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych, Agencji Rozwoju Regionalnego oraz szkolnictwa wyższego w województwie podkarpackim. W spotkaniu udział wziął także Pan Władysław Ortyl – senator RP.

 


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013