Baza ekspertów RPO WP 2007-2013
2012-11-19 09:08:42

Baza ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 185/4277/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 listopada 2012 r.


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013