Popularne Tagi

Brak tagów w systemie.

Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Aktualności :: Aktualności 2011
Idź do strony:   < 1 2 3 >
Przyjęte uwarunkowania w zakresie wniosków możliwych do złożenia w planowanych konkursach w ramach działania 2.2 i osi III
2011-12-21 12:08:06

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie stanowiącym Załącznik do uchwały Nr 79/1754/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 września 2011 r. w miesiącu styczniu 2012 r. przewidziano ogłoszenie naboru w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna oraz osi III Społeczeństwo informacyjne (projekty z zakresu e-usług).


Wybór projektu kluczowego pt. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza "
2011-12-21 11:42:52

W dniu 14 grudnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza” w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.


Wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 2.1 schemat F
2011-12-21 11:39:14

W dniu 14 grudnia 2011 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania 6 projektów złożonych w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat F - Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Całkowita wartość wybranych projektów wynosi 75 664 162,26 zł, natomiast wartość wnioskowanego dofinansowania – 48 447 696,33 zł w tym: 48 401 762,24 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 45 934,09 zł z budżetu państwa.
 


Wybór do dofinansowania projektu pt. "Rozwój bazy laboratoryjnej dla kierunków inżynierskich w ramach Kampusu technicznego PWSZ w Krośnie"
2011-12-21 11:15:01

W dniu 14 grudnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Rozwój bazy laboratoryjnej dla kierunków inżynierskich w ramach Kampusu technicznego PWSZ w Krośnie złożony w dniu 15.09.2011 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura społeczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat A – Szkoły wyższe.


Wybór projektu do dofinansowania pt."Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej"
2011-12-21 11:08:41

W dniu 14 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. „Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej” złożony w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura publiczna, działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schematu A – Szkoły wyższe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Ocena merytoryczna wniosku w ramach działania 2.1 schemat A
2011-12-16 10:22:14

Zakończona została ocena merytoryczna wniosku pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odcinku Mielec - Dębica etap II " złożonego w dniu 8.11.2011 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W wyniku tej oceny dokonanej przez Komisję konkursową powołaną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego stwierdzono, iż wniosek nie spełnia wymogów części kryteriów dopuszczających. 


Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura publiczna działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schematu A – Szkoły wyższe
2011-12-16 09:38:19

 W dniu 7 grudnia 2011 r. zakończono z wynikiem pozytywnym ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. „Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej” złożonego w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura publiczna, działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schematu A – Szkoły wyższe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego w ramach działania 2.1 schemat A
2011-12-13 17:17:17
Zakończona została ocena merytoryczna wniosku pn. „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - granica województwa - Przeworsk -Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska " złożonego w dniu 31.10.2011 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 

Weryfikacja końcowa wniosku w ramach działania 5.2, Schemat B
2011-12-13 16:52:31

W wyniku przeprowadzenia weryfikacji końcowej wniosku złożonego w trybie preselekcji w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura publiczna, działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat B – Pomoc społeczna warunkowo wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa nr 76/1697/11 z dnia 20 września 2011r. z listy rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 242/4608/09 z dnia 8 grudnia 2009 roku, następujący wniosek uzyskał ocenę pozytywną:


Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego w ramach działania 2.1 schemat A
2011-12-13 17:12:47

Zakończona została ocena merytoryczna wniosku pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza" złożonego
w dniu 15.11.2011 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działania
2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013