Jesteś tutaj: Promocja :: Działania promocyjne :: Konkursy :: Konkursy w 2011 r.
Rozstrzygnięcie Fotokonkursu – RPO na pierwszym planie
2011-10-07 09:08:27

   25 sierpnia 2011 r. komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do Fotokonkursu – RPO na pierwszym planie. I miejsce otrzymał zestaw fotografii autorstwa Zdzisława Janeczko. Ich autor otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł.


KONKURS NA SCENARIUSZ LEKCJI Z ZAKRESU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
2011-08-18 13:11:12

   Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłasza konkurs na scenariusz lekcji z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej oraz Funduszach Europejskich.
   Konkurs skierowany jest do nauczycieli uczących w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a jego celem jest upowszechnienie wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat istoty i struktury Unii Europejskiej oraz Funduszy Europejskich, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dostarczenie nauczycielom narzędzi do prowadzenia zajęć szkolnych i zajęć pozalekcyjnych w ramach szkolnych klubów europejskich oraz wzbogacenie tradycyjnych metod nauczania w szkołach.


Fotokonkurs – RPO na pierwszym planie
2011-05-24 08:14:42

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłasza Fotokonkurs – RPO na pierwszym planie.

Konkurs skierowany jest nie tylko do profesjonalistów, ale i wszystkich pasjonatów fotografii, którzy mają ochotę zmierzyć się z niecodziennym wyzwaniem fotograficznym.


Wyniki II edycji Konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim
2011-05-09 08:09:40

29 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbył się wojewódzki etap Konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim – II edycja.


Konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską związaną z RPO WP
2011-02-28 12:39:48

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego

ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską związaną

z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Celem konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską związaną z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 jest popularyzowanie wiedzy z tej dziedziny oraz zainteresowanie studentów tematyką funduszy unijnych.
W Konkursie mogą brać udział zarówno absolwenci uczelni państwowych, jak i niepublicznych, z całej Polski.


Konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim – II edycja
2011-02-28 12:46:40


   Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu regionu do udziału w II edycji Konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim.
Tematyka konkursu obejmuje następujące bloki tematyczne:

1. Polityka spójności i jej instrumenty finansowe - definicja i rodzaje Funduszy Europejskich na lata 2007-2013.
2. Narodowa Strategia Spójności- założenia i cele.
3. Programy Operacyjne – ich rodzaje, przeznaczenie.
4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – cel główny, cele szczegółowe, osie priorytetowe.


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013