Jesteś tutaj: Promocja :: Promocja projektów :: Kurs wymiany PLN/EURO
Kurs wymiany PLN/EURO, wg którego określa się wartość projektu
2011-02-23 14:44:06

Szanowni Państwo,


Informujemy, że kursem, do stosowania którego są zobowiązani beneficjenci podczas określania wartości projektu w kontekście realizacji obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. jest kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania obliczenia (tj. miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie projektu).

 

Kursy znajdą Państwo pod adresem:

 

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013