Jesteś tutaj: Promocja :: Promocja projektów :: Logotypy
Logotypy
2011-08-18 12:34:34

Zestawy obowiązujących znaków – zgodnie z aktualizacją Wytycznych IZ RPO WP dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji przyjętą w dniu 26 kwietnia 2011r. przez Zarząd Województwa Podkarpackiego:

 

Pobierz:

 

zestaw znaków w formacie png

zestaw znaków w formacie cdr - Corel

 

zestaw znaków w wersji anglojęzycznej

 

 

 

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013