Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Aktualności :: Aktualności 2012
Idź do strony:   < 1 2 3 >
Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków złożonych w ramach I Osi RPO WP Działanie 1.3. Regionalny system innowacji - nabór 2012
2012-12-31 12:45:45

Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków złożonych w terminie od 24 maja 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach Osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3. Regionalny system innowacji


Informacja dotycząca zakończonej oceny strategicznej wniosku kluczowego złożonego w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji RPO WP - Powiat Tarnobrzeski
2012-12-19 14:30:39

11 grudnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn.: „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat tarnobrzeski”


Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.2 RPO WP - nabór 2012
2012-12-13 14:44:56

11 grudnia 2012 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania w procedurze standardowej 21 wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu


Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach działania 1.4 schemat B RPO WP - nabór 2011 - zmiana 04 12 2012
2012-12-11 13:05:32

4 grudnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał ponownej oceny strategicznej wniosków o dofinansowanie nr WND-RPPK.01.04.00-18-034/11, nr WND-RPPK.01.04.00-18-042/, nr WND-RPPK.01.04.00-18-045/11 , nr WND-RPPK.01.04.00-18-182/11 ocenionych pozytywnie w wyniku ponownej oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w terminie od 24 lipca 2012 r. do 7 września 2012 r. w ramach Osi I Działanie 1.2 RPO WP
2012-12-05 15:01:18

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w terminie od dnia 24 lipca 2012 r. do dnia 7 września 2012 r. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Instytucje Otoczenia Biznesu


Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Schemat B RPO WP - nabór 2009 - zmiana 27 listopad 2012
2012-12-04 15:26:02

27 listopada 2012 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dokonał ponownej oceny strategicznej wniosków nr WND-RPPK.01.01.00-18-153/09 oraz nr WND-RPPK.01.01.00-18-276/09.


Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego złożonego w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji RPO WP - Powiat Tarnobrzeski
2012-12-04 15:29:10

Zakończona została z wynikiem pozytywnym ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat tarnobrzeski” nr WND-RPPK.01.03.00-18-090/12 złożonego w dniu 17.09.2012 r. w procedurze standardowej w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3 Regionalny system innowacji RPO WP


Wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego - Gmina Trzebownisko
2012-12-04 15:26:02

20 listopada 2012 r. Gmina Trzebownisko złożyła wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej łączącej Strefę S1 ze Strefą S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego”


Ważna informacja dla Beneficjentów Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne RPO WP na lata 2007–2013 (nabór 2010) - 27 listopad 2012
2012-12-04 15:29:10

Zarząd Województwa Podkarpackiego 27 listopada 2012 r. przyjął uchwałę nr 192/4429/12 zmieniającą Regulamin konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I osi priorytetowej Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne RPO WP na lata 2007–2013 (nabór 2010).


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013