Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Ważne dokumenty i wytyczne
Ważne dokumenty i wytyczne
2011-03-08 10:52:34

W tej części Vademecum zgromadzono wszystkie podstawowe dokumenty i wytyczne. 
 

Wnioskodawców i beneficjentów przygotowujących wnioski o dofinansowanie lub już realizujących projekty obowiązują bardzo szczegółowe regulacje zarówno prawa polskiego, jak i unijnego. Ważne jest także korzystanie z wytycznych, które w zamyśle osób je opracowujących winny ułatwiać beneficjentom rozstrzyganie problemów szczegółowych, występujących w toku realizacji projektów. 

 

Opracował: Dorota Ćwiklińska, d.cwiklinska@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013