Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Wzory wniosków i umów
Wzory wniosków i umów
2011-03-14 11:43:17

       Podstawowymi dokumentami aplikacyjnymi, które musi przygotować wnioskodawca/beneficjent, są wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność. Także od jakości tych dokumentów zależy powodzenie w konkursach na dofinansowanie projektów oraz – w kolejnym etapie – poprawność i terminowość rozliczania projektów.  
  

       W tej części Vademecum zgromadzono wzory wniosków i umów, są one umieszczone również pod regulaminami poszczególnych konkursów, wraz z instrukcjami ich wypełniania.
  

        Już na etapie rozważania, czy wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie, warto zapoznać się z projektem umowy. Pozwoli to na przeanalizowanie zarówno praw, jak i obowiązków beneficjenta oraz  podjęcie decyzji w sprawie ewentualnego aplikowania o dotacje.   

Opracował: Dorota Ćwiklińska, d.cwiklinska@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013