Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Wzory wniosków i umów :: Wytyczne do studiów wykonalności i biznesplanów
Wytyczne do studiów wykonalności i biznesplanów
2013-03-25 09:11:10

  

 

Działanie 1.1 Schemat B 2013 - nabór zakończony
   
Działanie 1.2  2012 - nabór zakończony
 
 
Działanie 1.1 Schemat A 2012  - nabór zakończony   
  
Instrukcja wypełniania biznesplanu:
 
Działanie 1.3  2012 - nabór zakończony   
  
 

 

 

Działanie 1.4 Schemat A 2012 - nabór zakończony      

Wytyczne do studium wykonalności  

Aplikacje elektroniczne do sporządzania analizy finansowej i ekonomicznej:  
 
  •   model standardowy 
   •   model różnicowy
 
  

Działanie 1.3 2011 - nabór zakończony        

Wzór Biznesplanu Działanie 1.3 Regionalny system innowacji  
   
 

Działanie 1.4 Schemat B 2011 - nabór zakończony   
 
Działanie 1.3 - rok 2010 - nabór zakończony
 
 
Działanie 1.2 - rok 2010 - nabór zakończony 

 
Działanie 1.1 schemat A - rok 2010 - nabór zakończony 

Działanie 1.4 schemat B - rok 2010 - nabór zakończony
 
Działanie 1.4 Schemat A 2009 - nabór zakończony 
 
Aplikacje elektroniczne do sporządzania analizy finansowej i ekonomicznej:  
 
  
•   model standardowy
   •   model różnicowy
 
Działanie 1.1 Schemat B 2009 - nabór zakończony 
 
Działanie 1.4 Schemat B 2009 - nabór zakończony 
 
Działanie 1.1 Schemat B 2008 - nabór zakończony 
 
Działanie 1.4 Schemat A 2008 - nabór zakończony 

        Wytyczne do opracowania Studium Wykonalności – projekty dotyczące uzbrojenia terenów  

 

 

 

Opracował: Dorota Ćwiklińska, d.cwiklinska@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013