Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Wzory wniosków i umów :: Wzory umów
Wzory umów
2015-02-16 14:50:06

     W dniu 25 stycznia 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 17/236/11 dokonał zmian we wzorach umów, porozumień, uchwał w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego. Przyjęte wzory zostały zamieszczone poniżej.

* wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wersja: refundacja

 - załączniki do umowy

* wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wersja: zaliczka do 60% dotacji i refundacja

 - załączniki do umowy

* wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wersja: zaliczka do 100% dotacji (dla wojewódzkich osób prawnych Województwa Podkarpackiego)

 - załączniki do umowy

* porozumienie o dofinansowaniu projektu państwowej jednostki budżetowej w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 - załączniki do umowy

* wzór uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: refundacja

 - załączniki do umowy

* wzór uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji

 - załączniki do umowy

* wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 - załączniki do umowy
 

     Szczegółowe informacje na temat umów o dofinansowanie można uzyskać w Oddziale umów osi priorytetowej I RPO WP pod numerem telefonu (17) 747 61 05


Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2007-2013 

 * Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów o ochronie gatunkowej w ramach projektów współfinansowanych przez UE
      

-Nabór 2013 - Działanie 1.4 schemat A

- Nabór 2013 sierpień - Działanie 1.1 schemat B
     

- Nabór 2013 - Działanie 1.3
    

 

- Nabór 2013 luty - Działanie 1.1 schemat B
     

 

- Nabór 2012 - Działanie 1.4 schemat A 
  

 

- Nabór 2012 - Działanie 1.3
    

 

- Nabór 2012 - Działanie 1.2
    

 

 

 

 

 

- Nabór 2012 - Działanie 1.1 schemat A
    

- Nabór 2011 - Działanie 1.3 
  

- Nabór 2011 - Działanie 1.4 schemat B

           *Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę 
  

- Nabór 2010 - Działanie 1.3 
  

- Nabór 2010 - Działanie 1.2  
  

- Nabór 2010 - Działanie 1.4 schemat B - jednostki samorządu terytorialnego 
  

- Nabór 2010 - Działanie 1.4 schemat B 
 

- Nabór 2009 - Działanie 1.4 schemat A 
 

- Nabór 2010 - Działanie 1.1 schemat A  
  

- Nabór 2009 - Działanie 1.1 schemat B 

        *Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę 
  

- Nabór 2008 - Działanie 1.1 schemat B 
  

     Zasady udzielania zaliczek w ramach RPO WP – plik do pobrania 
  

 

Opracował: Andrzej Ciejka, a.ciejka@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013