Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Konkursy
Konkursy
2011-03-08 11:11:32

       Nabory  wniosków  o  dofinansowanie  są  zasadniczo  prowadzone  w  formie  konkursów,  w procedurze standardowej. Dla każdego z przeprowadzanych konkursów opracowuje się regulamin, określający warunki i zasady jego przeprowadzania.
  

Poza konkursami środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uzyskały tzw. projekty kluczowe, wybrane przez Instytucję Zarządzającą jako istotne dla rozwoju województwa (np. projekty realizowane przez uczelnie wyższe).

Opracował: Dorota Ćwiklińska, d.cwiklinska@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013