Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Konkursy :: Realizacja I osi
Realizacja I osi
2015-08-13 10:21:16
Realizacja dużej liczby projektów wybranych w poprzednich latach do dofinansowania w ramach działań I osi priorytetowej RPO WP na lata 2007–2013 wciąż trwa. W tej części Vademecum zamieszczamy kilka  wybranych informacji o przyznanym dofinansowaniu, poziomie wykorzystania środków, projektach z kręgu dobrych praktyk itp.
Opracował: Andrzej Ciejka, a.ciejka@podkarpackie.pl
Działanie 1.1 Schemat A

Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A - Wsparcie kapitałowe funduszy

Działanie 1.1 Schemat B

Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Działanie 1.2

Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu

Działanie 1.3

Działanie 1.3 Regionalny system innowacji
 

Działanie 1.4 schemat A

Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A - Projekty inwestycyjne

Działanie 1.4 Schemat B

Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B - Projekty pozainwestycyjne

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013