Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Fundusze pożyczkowe/poręczeniowe
Fundusze pożyczkowe/poręczeniowe
2011-03-14 14:46:34

 

W tej części Vademecum zamieszczono zarówno informacje adresowane do przedsiębiorców na temat możliwości korzystania z pożyczek i poręczeń (Pieniądze dla przedsiębiorczych), jak i dla samych funduszy udzielających pożyczek i poręczeń (Informacje dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych).

 

W  ramach  działania  1.1  Wspieranie  kapitałowe  przedsiębiorczościschemat  A  Wsparcie  kapitałowe  funduszy  7 regionalnych i lokalnych funduszy poręczeń kredytowych, funduszy pożyczkowych, a także te instytucje otoczenia biznesu, które prowadzą działalność w zakresie poręczeń i pożyczek, uzyskało dofinansowanie, które pozwoli na udzielanie wsparcia firmom z kategorii MŚP.

 

Opracował: Dorota Ćwiklińska, d.cwiklinska@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013