Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Fundusze pożyczkowe/poręczeniowe :: Pieniądze dla przedsiębiorczych
Idź do strony:   < 1 2 >
Pieniądze dla przedsiębiorczych
2013-08-29 08:14:40

 

Przekazujemy podstawowe informacje na temat możliwości uzyskiwania pożyczek i poręczeń przez przedsiębiorców z Podkarpacia. Prezentowane wiadomości dotyczą instytucji finansowych, które wnioskowały o dofinansowanie w ramach działania 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, i zostały w znacznym stopniu przygotowane przez te instytucje.

Z ubiegania się o pożyczki lub poręczenia tego typu są wykluczeni przedsiębiorcy, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach działań osi I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, ze względu na możliwość wystąpienia niedozwolonej kumulacji pomocy publicznej w odniesieniu do wydatków objętych dotacją.

 

 

 

Lista instytucji, które udzielają pożyczek lub poręczeń przy wykorzystaniu środków działania 1.1 schemat A RPO WP.

 

„Poręczenia kredytowe” Sp. z o.o. Oddział w Łańcucie

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

Regionalna Izba Gospodarcza

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Fundacja Wspomagania Wsi

Podkarpacka Izba Gospodarcza

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

 

Opracował: Dorota Ćwiklińska, d.cwiklinska@podkarpackie.pl
„Poręczenia kredytowe” Sp. z o.o. Oddział w Łańcucie
2011-03-14 15:02:08

„Poręczenia kredytowe” Sp. z o.o. Oddział w Łańcucie


Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
2011-03-14 15:02:08

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju


Regionalna Izba Gospodarcza
2011-03-14 15:02:08

Regionalna Izba Gospodarcza


Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
2011-12-02 07:38:00

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.


Fundacja Wspomagania Wsi
2011-03-14 15:02:08

Fundacja Wspomagania Wsi


Podkarpacka Izba Gospodarcza
2013-08-29 08:10:08

Podkarpacka Izba Gospodarcza


Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
2011-03-14 15:02:08

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.


Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu
2012-12-11 10:27:34

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013