Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Fundusze pożyczkowe/poręczeniowe :: Informacje dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych
Informacje dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych
2011-03-14 14:26:38

 

Adresatami zamieszczonych informacji są te instytucje finansowe, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.

Opracował: Dorota Ćwiklińska, d.cwiklinska@podkarpackie.pl
Rozliczanie projektów - fundusze pożyczkowe/poręczeniowe
2014-05-14 12:10:30

Rozliczanie projektów


Zmiana wzorów sprawozdań miesięcznych i kwartalnych dla Beneficjentów działania 1.1 schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
2013-04-18 14:22:34

   Uprzejmie informujemy, iż zmieniony został wzór Sprawozdania miesięcznego z działalności funduszy dokapitalizowanych w ramach działania 1.1 schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Ogólne zasady realizacji projektów dla działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A - Wsparcie kapitałowe funduszy
2013-04-29 15:06:55

W dniu 17 kwietnia 2013 roku Zarząd Województw Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 podjął Uchwałę nr 224/5326/13, w której przyjął ogólne zasady realizacji projektów dla działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A - Wsparcie kapitałowe funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 polegające na:


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013