Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Fundusze pożyczkowe/poręczeniowe :: Informacje dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych :: Rozliczanie projektów
Rozliczanie projektów
2011-03-14 14:29:18

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013