Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Projekty kluczowe
Projekty kluczowe
2011-03-10 12:02:24

 

    Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego podpisał 15 preumów o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji oraz jedną preumowę w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu schemat  A – projekty inwestycyjne.

Opracował: Dorota Ćwiklińska, d.cwiklinska@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013