Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Kontakt
Kontakt oś I
2013-05-07 11:12:26
 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Towarnickiego 3a, 35-010 Rzeszów
tel. (017) 747 61 70, fax. (017) 747 61 17
dwp@podkarpackie.pl

 

Punkt Konsultacyjny w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości  
ul. Towarnickiego 3a, pok. nr 202 
tel. (017) 747 61 18,  (017) 747 61 39

Opracował: Dorota Ćwiklińska, d.cwiklinska@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013