Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Projekty kluczowe :: Sprawy bieżące dotyczące projektów kluczowych
Informacja dotycząca wzorów dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w ramach działania 1.4 A
2015-07-21 14:05:05

Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektów kluczowych realizowanych w ramach działania 1.4 A RPO


Gmina Trzebownisko
2012-09-26 14:15:57

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej Indywidualnego projektu kluczowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - Gmina Trzebownisko.
 


Uniwersytet Rzeszowski - „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
2012-06-04 12:40:34

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej Indywidualnego projektu kluczowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - Uniwersytet Rzeszowski.
 


powiat strzyżowski
2012-09-26 14:15:57

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej Indywidualnego projektu kluczowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - powiat strzyżowski.
 


Uniwersytet Rzeszowski
2011-03-14 15:30:54

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej Indywidualnego projektu kluczowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - Uniwersytet Rzeszowski.


 


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013