Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Projekty kluczowe :: Dokumentacja aplikacyjna dla Wnioskodawców projektów kluczowych
Dokumentacja aplikacyjna dla Wnioskodawców projektów kluczowych
2015-05-19 14:48:47

 

Działanie 1.4 schemat A (tylko Indywidualne Projekty Kluczowe) - NOWE!

Działanie 1.3 (tylko Indywidualne Projekty Kluczowe) 

Opracował: Andrzej Ciejka, a.ciejka@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013