Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Linki
Linki
2011-03-04 15:24:03

Portal Funduszy Strukturalnych
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
 

Centrum Informacji Europejskiej
http://www.cie.gov.pl
 

Akty prawne Unii Europejskiej
http://europa.eu
 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
http://www.mrr.gov.pl
 

Ministerstwo Finansów
http://www.mf.gov.pl
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://www.parp.gov.pl
 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl
 

Główny Urząd Statystyczny
http://www.stat.gov.pl
 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
http://www.si.podkarpackie.pl
 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
http://www.uw.rzeszow.pl
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
http://www.wup-rzeszow.pl

Opracował: Dorota Ćwiklińska, d.cwiklinska@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013