Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Linki
LINKI
2011-03-15 11:26:19

 Portal Funduszy Strukturalnych

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
 

Centrum Informacji Europejskiej
http://www.cie.gov.pl
 

Akty prawne Unii Europejskiej 
http://europa.eu
 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
http://www.mrr.gov.pl
 

Ministerstwo Finansów 
http://www.mf.gov.pl
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
http://www.parp.gov.pl
 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
http://www.arimr.gov.pl
 

Główny Urząd Statystyczny 
http://www.stat.gov.pl
 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
http://www.podkarpackie.pl
 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
http://www.uw.rzeszow.pl
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
http://www.wup-rzeszow.pl

Opracował: Piotr Bartnik, p.bartnik@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013