Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Kontakt
KONTAKT
2011-03-31 13:44:55

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Al. Cieplińskiego 4
35-959 Rzeszów
tel. 017 747 65 00
pi@podkarpackie.pl

Punkt kontaktowy w zakresie wdrażania osi priorytetowych od II do VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
017 747 65 70

Opracował: Paweł Ciejka, p.ciejka@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013