Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Wzory wniosków i umów :: Wzory wniosków o dofinansowanie
Wzory wniosków o dofinansowanie
2011-03-23 09:33:47

  Aktualne wersje Generatora Wniosków - www.podkarpackie.pl/generator

Opracował: Paweł Ciejka, p.ciejka@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013