Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Ważne dokumeny i wytyczne :: Dokumenty programowe
Harmonogram naborów wniosków
2015-01-23 11:42:48
Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl
Dokumenty Programowe
2012-09-24 10:59:59
 
  • Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
    pobierz plik 
Opracował: Paweł Ciejka, p.ciejka@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013