Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Konkursy
Nabór wniosków w ramach działania 2.1 Infrastruktura komukacyjna, schemat E - infrastruktura kolejowa
2012-09-21 08:16:25

 ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM (PROCEDURA STANDARDOWA) O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 w ramach
OSI PRIORYTETOWEJ II Infrastruktura techniczna, Działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schematu E – Infrastruktura kolejowa


Harmonogram naborów wniosków
2015-01-23 11:42:48
Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl
Nabory zamknięte
2011-06-13 08:50:45

 

Opracował: Paweł Ciejka, p.ciejka@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013