Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Konkursy :: Nabory zamknięte
Nabór wniosków w trybie konkursowym (procedura standardowa) w ramach działania 2.1 Schemat F - Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka
2014-05-12 09:05:43

ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM (PROCEDURA STANDARDOWA) O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 OSI PRIORYTETOWEJ II Infrastruktura techniczna Działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Schematu F – Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka
W terminie od 31 marca 2014r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 przyjmuje wnioski w ramach Działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schematu F – Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka


Nabór wniosków w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska schemat B Zaopatrzenie w wodę
2013-04-15 13:29:00

Rozpoczęto nabór wniosków w trybie konkursowym (procedura standardowa) o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska schemat B Zaopatrzenie w wodę  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 .


Nabór wniosków w ramach działania 5.1 schemat B
2012-11-29 10:48:21

Nabór wniosków w trybie konkursowym (procedura standardowa) o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w ramach osi prorytetowej V infrastruktura społeczna, działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B System oświaty


Nabór wniosków w ramach działania 2.1 Infrastruktura komukacyjna, schemat E - infrastruktura kolejowa
2012-09-21 08:16:25

 ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM (PROCEDURA STANDARDOWA) O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 w ramach
OSI PRIORYTETOWEJ II Infrastruktura techniczna, Działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schematu E – Infrastruktura kolejowa


Nabór wniosków w ramach działania 2.2 i osi III
2018-01-30 10:23:32

Rozpoczęto nabór wniosków w trybie konkursowym ( procedura standardowa) o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach  osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działania 2.2 Infrastruktura energetyczna oraz osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne

 


Nabór wniosków w ramach działania 7.3 Schemat B Projekty realizowane na obszarach zniszczonych przez powódź
2012-01-03 15:30:11

 W terminie od 25 lipca 2011 r. do dnia 29 grudnia 2011 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 przyjmuje wnioski w ramach działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, schematu B Projekty realizowane na obszarach zniszczonych przez powódź 


Nabór wniosków do działania 2.1 F
2011-10-28 11:18:53

W terminie od 23 września 2011 r. do dnia 27 października 2011 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 przyjmuje wnioski w ramach Działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schematu F – Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka


Nabór wniosków w ramach Działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska Schemat B Zaopatrzenie w wodę
2012-11-09 08:57:14


W terminie od 4 maja 2011 r. do 10 czerwca 2011 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 przyjmuje wnioski w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schematu B Zaopatrzenie w wodę

 


Nabór wniosków w ramach działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej
2011-10-28 11:18:53

W terminie od 25 lipca 2011 r. do dnia 27 października 2011 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 przyjmuje wnioski w ramach działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej


Nabory zamknięte
2011-06-13 08:50:45

 

Opracował: Paweł Ciejka, p.ciejka@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013