Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Wzory wniosków i umów :: Wzory umów
Wzory umów II
2015-01-07 06:18:13
 • Umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: refundacja
  pobierz plik  
 • Umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 – wersja: zaliczka do 60% dotacji i refundacja,
  pobierz plik  
 • Umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji (dla wojewódzkich osób prawnych Województwa Podkarpackiego),
  pobierz plik  
 • Porozumienie o dofinansowaniu projektu państwowej jednostki budżetowej w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
  pobierz plik  
 • Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: refundacja,
  pobierz plik  
 • Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji,
  pobierz plik  
 • Załącznik nr 2 do Umowy/Decyzji o dofinansowanie - Kwartalne zapotrzebowanie na środki w PLN (wersja refundacja)
  pobierz plik
 • Załącznik nr 2 do Umowy/Decyzji o dofinansowanie - Kwartalne zapotrzebowanie na środki w PLN (wersja zaliczka i refundacja)
  pobierz plik
 • Załącznik nr 3 do Umowy/Decyzji o dofinansowanie - oświadczenie w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku vat
  pobierz plik
 • Załącznik do oświadczenia w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT
 • pobierz plik
 • Załącznik nr 4 do Umowy/Decyzji o dofinansowanie - Deklaracja beneficjenta odnośnie utworzenia nowych miejsc pracy
  pobierz plik

 

Opracował: Paweł Ciejka, p.ciejka@podkarpackie.pl
Wnioski i formularze
2011-04-20 12:43:54

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013