Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Wzory wniosków i umów :: Wzór wniosku o płatność
Wzór wniosku o płatność II
2012-07-13 10:19:01

Wzór Wniosku beneficjenta o płatność - wzór w znacznej części opiera się na Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości z dnia 09 czerwca 2009r.
UWAGA: W przypadku braku możliwości wydrukowania Wniosku beneficjenta o płatność oraz Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT w kolorze, należy korzystać z plików oznaczonych jako wersja czarno-biała.

 • Wzór wniosku o płatność 
  pobierz plik  
  pobierz plik (wersja czarno-biała) 
 • Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność wraz z opisem załączników     
  pobierz plik 
 • Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (zał. nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność)
  pobierz plik  
  pobierz plik (wersja czarno-biała)
Opracował: Paweł Ciejka, p.ciejka@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013