Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII :: Wytyczne i wyjaśnienia :: Wytyczne do opracowania studiów wykonalności
Wytyczne do opracowania studiów wykonalności
2014-03-31 09:10:19

Wytyczne do opracownia studiów wykonalności

 • Wytyczne do opracowania studium wykonalności projektów – projekty dotyczące infrastruktury transportu lotniczego
  pobierz plik
 • Wytyczne do opracowania studium wykonalności projektów - projekty dotyczące zapobiegania zagrożeniom
  pobierz plik
 • Wytyczne do opracowania studium wykonalności - Projekty dotyczące zagospodarowania odpadów
  pobierz plik
 • Wytyczne do opracowania studium wykonalności  - projekty dotyczące infrastruktury transportu multimodalnego oraz transportu publicznego
  pobierz plik
 • Wytyczne do opracowania studium wykonalności – projekty dotyczące infrastruktury wodno-ściekowej
  pobierz plik
 • Wytyczne do opracowania studium wykonalności – Projekty dotyczące infrastruktury drogowej
  pobierz plik 
 • Wytyczne do opracowania studium wykonalności - Projekty dotyczace ochrony przeciwpowodziowej i gospodarki zasobami wodnymi
  pobierz plik
 • Wytyczne do opracowania studium wykonalności projektów - projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego
  pobierz plik 
 • Wytyczne do opracowania studium wykonalności – Projekty dotyczące zachowania oraz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej
  pobierz plik
 • Wytyczne do opracowania studium wykonalności - Projekty dotyczące infrastruktury transoportu kolejowego
  pobierz plik 
 • Wytyczne do opracowania studium wykonalności projektów - projekty kubaturowe i wyposażenie
  pobierz plik 
 • Wytyczne do opracowania studium wykonalności projektów - projekty dotyczące energetyki i ciepłownictwa
  pobierz plik 
 • Wytyczne do opracowania studium wykonalności  - projekty rewitalizacji oraz aktywizacji obszarów zmarginalizowanych gospodarczo
  pobierz plik
 • Wytyczne do opracowania studium wykonalności – projekty realizowane na obszarach zniszczonych przez powódź
  pobierz plik

 

Opracował: Paweł Ciejka, p.ciejka@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013