Przestrzen_5px
Przestrzen_5px
przestrzen_srodek
Impreza plenerowa pn. Unia I Klasa - 8 maja 2011 r.

8 maja 2011 r. na rzeszowskim rynku odbyła się impreza plenerowa promująca Fundusze Europejskie pn. Unia I klasa

 

Dzień z projektem RPO - 27.04.2011 r.

W ramach Dnia z projektem RPO, który odbył się dnia 27 kwietnia 2011 r., przedstawicielom mediów zaprezentowano następujące projekty:

  1. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Cieszanów,
  2. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego „Akademia Narolska”
  3. Adaptacja budynku byłej cerkwi w Narolu na Centrum koncertowo-wystawiennicze .

 

Dzień z projektem RPO - 24.02.2011 r.

Dzień z projektem RPO, to spotkanie przedstawicieli mediów z beneficjentami RPO WP polegające na zaprezentowaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

 

Ostatnio odwiedzeni beneficjenci:
1.    Firma Efekt Plus.
Projekty realizowane w ramach RPO WP:
- Innowacyjne rozwiązania w produkcji folii stretch metodą wylewu Cast w firmie Efekt Plus Rzeszów;
- Zakup linii technologicznej do produkcji folii stretch – innowacja produktowo-procesowa w firmie Efekt Plus Rzeszów

2.      K&B DEVELOPMENT E. Barczak, Ł. Kloc Spółka Jawna.
Projekt realizowany w ramach RPO WP:
- Budowa i wyposażenie HOTELU WELLNESS & SPA o wysokim stopniu innowacyjności przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Nowej Wsi.

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013