Przestrzen_5px
Przestrzen_5px
Jesteś tutaj: Promocja :: Działania promocyjne :: Spoty
10 lat Polski w UE, promocja RPO WP - 2014 r.

Kampania promująca RPO WP w 2014 r. - spoty tematyczne

   

 

Spot promocyjny RPO WP - 2013 r.

Kampania informacyjno-promocyjna RPO WP w 2012 r. - spot

Rozwija się! Podkarpackie po naszej myśli

Spoty promujące wykorzystanie Funduszy Europejskich

   

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013