Badania ewaluacyjne 2008 r.
2011-07-05 09:40:40
Badanie ewaluacyjne „Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych”

Okres realizacji: czerwiec – wrzesień 2008
Wykonawca: Agrotec Polska Sp. z o.o.
Cel badania: Analiza przyczyn zróżnicowania aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych UE
Raport końcowy:
Raport końcowy badania ewaluacyjnego „Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych”
Prezentacja raportu końcowego badania
Zakres i sposób wykorzystania rekomendacji:
Uchwała nr 151/2734/08 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2008r.

 

 

 

Badanie ewaluacyjne „Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”

 

Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2008
Wykonawca: Konsorcjum Grupy Gumułka – Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. oraz Grupy Gumułka Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena Systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji organizacji i procedur Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Raport końcowy:
Raport końcowy badania ewaluacyjnego „Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”
Prezentacja raportu końcowego badania
Zakres i sposób wykorzystania rekomendacji:
Uchwała nr 174/3181/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2009r.
 
Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013