Badania ewaluacyjne 2011 r.
2012-01-26 14:08:29

Badanie pn. „Ewaluacja działań informacyjno – promocyjnych podejmowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”

 
Okres realizacji: luty – czerwiec 2011 r.
Wykonawca: Agrotec Polska Sp. z o.o., ul. Dzika 19/23 lokal nr 55, 00-172 Warszawa. 
Cel badania: Dokonanie pogłębionej analizy jakościowej i ilościowej działań informacyjno – promocyjnych realizowanych w ramach Planu komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz zoperacjonalizowanych w rocznych planach działań.
Raport końcowy: Raport końcowy badania pn. „Ewaluacja działań informacyjno – promocyjnych podejmowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”

Pobierz raport

Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego:

Uchwała nr 66/1432/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 sierpnia 2011 r.

 

 


 

Badanie ewaluacyjne „Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” – ewaluacja wewnętrznaOkres realizacji:
grudzień 2010 – lipiec 2011
Wykonawca:
Jednostka Ewaluacyjna RPO WP
Cel badania:
Ocena aktywności i skuteczności beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Raport końcowy:
Raport końcowy badania „Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”

 

Pobierz raport

 

Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego:

Uchwała nr 83/1856/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 11 października 2011 r.

 


 

Badanie pn. „Rola instrumentów inżynierii finansowej w zaspokajaniu potrzeb finansowych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim”
 


Okres realizacji:
wrzesień – listopad 2011 r.
Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, wej. F, 02-796 Warszawa.
Cel badania: Ocena dotychczas podejmowanych działań w ramach RPO WP, jak również wyznaczenie założeń dla ukierunkowania wsparcia perspektywy finansowej 2014+ w zakresie instrumentów inżynierii finansowej. 

Pobierz raport

 

Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego:

Uchwała nr 102/2386/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2011 r.

 

 Badanie ewaluacyjne „Znaczenie interwencji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w obszarze infrastruktury ochrony środowiska”


Okres realizacji: wrzesień – listopad 2011
Wykonawca: FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Spółka Jawna
Cel badania: Ocena potencjalnego wpływu interwencji RPO WP z zakresu infrastruktury ochrony środowiska, w kontekście zapewnienia zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego.
Raport końcowy: Raport końcowy badania „Znaczenie interwencji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w obszarze infrastruktury ochrony środowiska”

 

Pobierz raport

 

 

Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego:

Uchwała nr 111/2504/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 24 stycznia 2012 r.

 

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013