przestrzen_lew_2px
Jesteś tutaj: Promocja :: Działania promocyjne :: Konkursy :: Konkursy w 2012 r.
Zwycięzcy konkursu ogłoszonego w numerze 3/2012 biuletynu „Inwestujemy w rozwój”
2012-11-08 12:08:03

Katarzyna Gąska z Sędziszowa Małopolskiego, Łukasz Szot z Mielca, Grzegorz Tomczyk z Glinika Charzewskiego, wylosowali nagrody w konkursie ogłoszonym w biuletynie nr 3/2012  „Inwestujemy w rozwój”.


Zwycięzcy konkursu ogłoszonego w biuletynie „Inwestujemy w rozwój”
2012-08-07 15:32:05

Beata Łuc z Oleszyc, Katarzyna Srebrny z Gogołowa i Jacek Kowalski z Niska  wylosowali nagrody w konkursie ogłoszonym w  2. numerze biuletynu „Inwestujemy w rozwój”.


Wyniki konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim w roku 2012
2012-04-23 15:08:29

   20 kwietnia br. odbył się wojewódzki etap popularnego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim.


Zwycięzcy konkursu ogłoszonego w biuletynie „Inwestujemy w rozwój”
2012-08-07 15:13:29

Dawid Homa z Bratkowic, Zuzanna Ozimek z Nowego Dzikowa i Konrad Kaczak z Bachlawy wylosowali nagrody w konkursie ogłoszonym w biuletynie nr 1/2012  „Inwestujemy w rozwój”.


Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską związaną z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
2012-03-29 11:52:09

   26 marca 2012 r. komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do Konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską związaną z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim – III edycja
2012-02-22 10:42:57

   Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu regionu do udziału w III edycji Konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim.
Tematyka konkursu obejmuje następujące bloki tematyczne:
1. Polityka spójności i jej instrumenty finansowe - definicja i rodzaje Funduszy Europejskich na lata 2007-2013.
2. Narodowa Strategia Spójności- założenia i cele.
3. Programy Operacyjne – ich rodzaje, przeznaczenie.
4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – cel główny, cele szczegółowe, osie priorytetowe.


Rozstrzygnięcie Konkursu na scenariusz cyklu lekcji z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej oraz Funduszach Europejskich
2012-02-22 10:03:26

   26 stycznia 2012 r. komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do Konkursu na scenariusz cyklu lekcji z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej oraz Funduszach Europejskich.
    Komisja zdecydowała:


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013