przestrzen_lew_2px
Podkarpacki Informator Unijny - publikacje prasowe w 2012 r.
2012-12-18 15:25:41
Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013