Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Aktualności :: Aktualności 2011
Idź do strony:   < 1 2 3 >
Informacja o zakończonym drugim naborze wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu prac B+R, złożonych w ramach I osi, Działanie 1.3 Regionalny system innowacji RPO WP
2012-06-25 11:26:18

Informacja na temat Wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w ramach konkursu ogłoszonego uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 76/1704/11 z dnia 20 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Działania: 1.3. Regionalny system innowacji, Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Zmiana wzorów sprawozdań miesięcznych i kwartalnych dla Beneficjentów działania 1.1 schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
2013-04-18 14:22:34

   Uprzejmie informujemy, iż zmieniony został wzór Sprawozdania miesięcznego z działalności funduszy dokapitalizowanych w ramach działania 1.1 schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Wynik ponownej oceny merytorycznej projektu złożonego w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Schemat B RPO WP, nabór 2010, 034/10
2012-06-25 11:26:18

Wynik ponownej oceny merytorycznej projektu nr WND-RPPK.01.04.00-18-034/10 złożonego w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Ważna informacja 2011 11 17
2012-06-25 11:26:18

W związku ze zgłaszanymi przez naszych Wnioskodawców/Beneficjentów informacjami na temat składanych im ofert uczestniczenia – jako firmy rzekomo wytypowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – w przedsięwzięciu o charakterze komercyjnym,


Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Schemat B RPO WP - nabór 2009 - 2052
2012-06-25 11:26:18

8 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmian na listach wniosków wybranych do dofinansowania w ramach II edycji naboru, będących załącznikami do uchwały Nr 282/5582/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowani


Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach trzeciego naboru do działania 1.4 schemat B - Projekty pozainwestycyjne RPO WP
2012-06-25 11:26:18

Zarząd Województwa Podkarpackiego 18 października 2010 roku zwiększył wysokość dostępnych środków w III edycji naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne


Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Schemat B RPO WP - nabór 2009 - 1927
2012-06-25 11:26:18

Zarząd Województwa Podkarpackiego 18 października 2011 r. dokonał ponownej oceny strategicznej wniosku nr WND-RPPK.01.01.00-18-831/09


Wynik oceny merytorycznej projektu złożonego w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Schemat B RPO WP - nabór 2009 - 831/09
2012-06-25 11:26:18

Wyniki oceny merytorycznej projektu złożonego w terminie od 30 czerwca 2009 r. do 4 września 2009 r., rozpatrzonego w drodze ponownej oceny merytorycznej, w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, edycja II


Zakończenie oceny merytorycznej wniosków złożonych w trzecim konkursie w ramach I Osi priorytetowej Działanie 1.4 Schemat B RPO WP
2012-06-25 11:26:18

Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w terminie od 31.01.2011 r. do 31.03.2011 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B – Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013