Badania ewaluacyjne 2012 r.
2013-10-18 14:17:20

Badanie ewaluacyjne „Ocena systemu realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

w zakresie projektów „z luką finansową”

 

Okres realizacji: marzec – lipiec 2012

 

Wykonawca: PSDB Sp. z o.o.

 

Cel badania: Ocena prawidłowości funkcjonowania systemu realizacji projektów RPO WP „z luką finansową”.

 

Raport końcowy: Raport końcowy badania „Ocena systemu realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w zakresie projektów „z luką finansową”

 

Załączniki:

 

1. Pobierz: Załączniki (.rar)

2. Pobierz: Raport końcowy (.pdf)

 

 


 

Badanie pn. „Ewaluacja wkładu bezpośrednich dotacji inwestycyjnych udzielonych w ramach RPO WP we wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego”


 

Okres realizacji: maj – sierpień 2012 r.

Wykonawca: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15, lok. 24, 25,  02-516 Warszawa    

 

Cel badania: Ocena podejmowanych działań w ramach RPO WP w zakresie bezpośrednich dotacji inwestycyjnych oraz wyznaczenie założeń dla ukierunkowania wsparcia sektora przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014+

 

 

 


 

Badanie ewaluacyjne „Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego”
 


Okres realizacji: sierpień – listopad 2012
Wykonawca: Centrum Studiów Regionalnych UNIREGIO B. Domański, W. Biernacki, J. Działek, R. Guzik, K. Gwosdz spółka jawna
Cel badania: Ocena potencjalnego wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WP na rozwój ośrodków miejskich województwa podkarpackiego w kontekście ich potencjału rozwojowego w perspektywie 2014+

 

 
Badanie ewaluacyjne „Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”


Okres realizacji: sierpień – listopad 2012
Wykonawca: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, 02-516 Warszawa, ul. Rejtana 15, lok 28
Cel badania: Ustalenie sytuacji wyjściowej dla programu operacyjnego w perspektywie finansowej 2014-2020
 

 

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013