przestrzen_lew_2px
przestrzen_srodek
przestrzen_srodek
przestrzen_srodek
PRZYKŁADY NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIEŃ W STOSOWANIU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO NAŁOŻENIA KOREKTY FINANSOWEJ W OPARCIU O TARYFIKATOR UE
2012-09-13 10:52:28

   Zapraszamy do zapoznania się z przykładami najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień w stosowaniu prawa zamówień publicznych, stanowiących podstawę do nałożenia korekty finansowej w oparciu o dokument...


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013