przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
Idź do strony:   < 1 2 3 >
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
2013-12-11 08:36:03

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konsultacje społeczne propozycji projektu zgłoszonego przez Komendę Wojewódzką w Rzeszowie na Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (4/2013)
2013-12-30 08:08:05

Przedstawiamy ostatni w tym roku numer biuletynu RPO WP Inwestujemy w rozwój.


Przyjęto Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2 schemat A
2013-12-02 14:07:51

      Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 295/7129/13 z dnia 26 listopada 2013 r. przyjął Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach V osi priorytetowej – Infrastruktura publiczna, działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A - Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 


Konferencja przedstawicieli instytucji certyfikujących
2013-11-28 15:44:57

   W Rzeszowie trwa konferencja przedstawicieli Instytucji Certyfikującej, Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji i Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Do stolicy Podkarpacia przyjechali pracownicy tych instytucji z poszczególnych województw, aby wymienić się doświadczeniami i porozmawiać o przygotowaniach do przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020. Uczestników konferencji przywitał wicemarszałek Jan Burek

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl
Podsumowano stan wdrażania RPO WP w 2013 roku
2013-11-26 07:54:28

   Przedstawiciele podkarpackich samorządów, szkół wyższych, instytucji ochrony zdrowia, kultury, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, a także sami przedsiębiorcy wzięli udział w konferencji „Podkarpackie po naszej myśli – stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w 2013 roku", która odbyła się w środę w Urzędzie Marszałkowskim. Konferencję otworzył Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

 

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl
Termin rozliczania zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
2013-11-21 10:01:03

 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 294/7073/13 z dnia 19 listopada 2013 r. ustalił nowy termin rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2013 w ramach RPO WP.


Zaproszenie na spotkanie informacyjne beneficjentów działania 1.1.B. RPO WP
2013-11-08 13:45:24

Szanowni Państwo,
 

27 listopada zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne tych beneficjentów działania 1.1.B. RPO WP, którzy...


Konferencja pn. Podkarpackie po naszej myśli – stan wdrażania RPO WP w 2013 roku.
2013-11-06 13:17:36

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy na konferencję  Podkarpackie po naszej myśli – stan wdrażania RPO WP w 2013 roku...


Zwycięzcy konkursu ogłoszonego w biuletynie nr 3/2013 „Inwestujemy w rozwój”
2013-11-04 15:28:59

Wioleta Małek z Mostków, Anna Piróg z Bratkówki i Paweł Niedziałek z Boguchwały wylosowali nagrody...


UNIJNE PERŁY PODKARPACIA 2013
2013-10-28 08:39:38

   Zapraszamy wszystkich realizujących projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu "Unijne Perły Podkarpacia".

 

  Celem konkursu jest wyróżnienie ciekawych inicjatyw, które odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności i w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju regionu.

 

  Tytuł Unijnej Perły Podkarpacia 2013 zostanie przyznany w pięciu kategoriach:

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013