przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
Idź do strony:   < 1 2 3 >
Termin rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
2013-10-22 10:08:49

   Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 279/6799/13 z dnia 15 października 2013r., ustalił termin rozliczenia zaliczek przekazanych...


Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
2013-10-17 10:38:31

   Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 279 / 6796 / 13 z dnia 15 października 2013 r. dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konsultacje społeczne propozycji nowych projektów zgłoszonych na Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013
2013-10-17 09:59:55

   W wyniku trwającego w dniach od 29 sierpnia 2013 r. do 20 września 2013 r.  naboru projektów kluczowych w ramach osi priorytetowej V – Infrastruktura publiczna, działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, wpłynęło 8 propozycji projektów:


Zmieniony Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 8 października 2013 r.
2013-10-09 12:56:43

   W dniu 8 października 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 277/6723/13, na mocy której zmieniony został Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ...


Konkurs Projekty unijne w ujęciu artystycznym rozstrzygnięty
2013-10-07 09:41:46

Rozstrzygnięto ogłoszony w marcu br. konkurs pn. PROJEKTY UNIJNE W UJĘCIU ARTYSTYCZNYM. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!


Wyjazd studyjny dla dziennikarzy i konferencja prasowa Marszałka Województwa Podkarpackiego
2013-10-04 15:24:42

   Przedsięwzięcia priorytetowe, które znajdują się na wstępnej liście projektów zgłoszonych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej będziemy konsultować nie tylko z Wojewodą Podkarpackim i podkarpackimi samorządami...

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl
W dniach 25 -26 września 2013 r. odbyło się XXI wyjazdowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP.
2013-09-30 15:41:41

Posiedzenie poprzedzone było seminarium dot. prezentacji raportu pn.:  „Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia” autorstwa Jana Misiąga, Wojciecha Misiąga oraz Marcina Tomalaka. Raport ...


Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (3/2013)
2013-12-04 15:07:45

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru biuletynu RPO WP Inwestujemy w rozwój. Wydanie zostało poświęcone ...


Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 17 września 2013 r
2013-09-18 15:05:02

   Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące uzyskania dofinansowania w 2013 roku z Funduszy Europejskich
2013-09-16 08:57:37

  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji z Działania 1.1.B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013