Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Aktualności :: Aktualności 2013
Idź do strony:   < 1 2 3 >
Przedłużenie oceny formalnej w ramach I osi priorytetowej Działanie 1.1, Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, nabór sierpień 2013
2013-12-18 10:26:29

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 10 grudnia 2013 r. uchwałą nr 299/7265/13 przyjął stanowisko dotyczące przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 11 października 2013 r. w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Wyniki oceny merytorycznej projektów rozpatrzonych w drodze ponownej oceny merytorycznej w ramach Osi priorytetowej I Działanie 1.4, Schemat A RPO WP na lata 2007 – 2013, nabór 2012 - zmiana 25.11.2013
2013-11-25 15:29:16

Wyniki ponownej oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPPK.01.04.00-18-004/12, złożonego w terminie od dnia 30 marca 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne


Zaproszenie na spotkanie informacyjne beneficjentów działania 1.1.B. RPO WP
2013-11-08 13:45:24

Szanowni Państwo,
 

27 listopada zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne tych beneficjentów działania 1.1.B. RPO WP, którzy...


Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.4 Schemat B RPO WP - nabór 2011 - zmiana 5 listopada 2013
2013-11-08 13:52:48

5 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dokonał ponownej oceny strategicznej dwóch projektów złożonych, w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.1 schemat B - nabór 2013 luty
2013-11-06 09:07:42

31 października 2013 r. Zarząd Województwa dokonał zwiększenia wysokości dostępnych środków w ramach III edycji naboru wniosków do Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 1.1 schemat B RPO WP, nabór 2013 luty
2013-10-29 11:29:15

Wyniki zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w okresie od 21 lutego 2013 r. do 22 marca 2013 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.1 - Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schematu B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Wyniki oceny merytorycznej projektów rozpatrzonych w drodze ponownej oceny merytorycznej w ramach Osi priorytetowej I Działanie 1.4, Schemat B RPO WP na lata 2007 – 2013, nabór 2011 - 28.10.2013 r.
2013-10-28 15:03:51

Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w terminie od 31 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r., rozpatrzonych w drodze ponownej oceny merytorycznej w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, edycja III


Wyniki oceny merytorycznej projektów rozpatrzonych w drodze ponownej oceny merytorycznej w ramach Osi priorytetowej I Działanie 1.4, Schemat B RPO WP na lata 2007 – 2013, nabór 2011 - 25.10.2013 r.
2013-10-25 15:30:30
Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w terminie od 31 stycznia 2011 r.  do 31 marca 2011 r., rozpatrzonych w drodze ponownej oceny merytorycznej w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, edycja III

Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I osi Działania 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne RPO WP 2007–2013 – nabór sierpień 2013
2013-10-21 15:11:09

Informacja na temat wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w ramach konkursu ogłoszonego uchwałą Zarządu Województwa nr 260/6350/13 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne


Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I osi Działanie 1.3 Regionalny system innowacji RPO WP 2007-2013
2013-10-11 12:38:17

Informacja na temat wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w ramach konkursu ogłoszonego uchwałą Zarządu Województwa nr 260/6348/13 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013