Badania ewaluacyjne 2013 r.
2015-02-17 10:52:17

Badanie ewaluacyjne „Wpływ wsparcia RPO WP na lata 2007-2013 na funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu”Okres realizacji: czerwiec – wrzesień 2013 r.
Wykonawca: Pracowania Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j.
Cel badania: Ocena wpływu wsparcia RPO WP na lata 2007-2013 na funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu oraz na usługi świadczone przez tego typu instytucje w województwie podkarpackim.

 

Pobierz:


 

Badania ewaluacyjne „Ocena stopnia realizacji wskaźników RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”
 


Okres realizacji: wrzesień – listopad 2013 r.
Wykonawca: Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak
Cel badania: Ocena stopnia realizacji wskaźników RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Pobierz:

 Badania ewaluacyjne „Znaczenie interwencji RPO WP w obszarze infrastruktury publicznej”Okres realizacji: czerwiec – listopad 2013r.
Wykonawca: Public Profits Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena wpływu projektów z zakresu infrastruktury publicznej na podniesienie jakości kapitału społecznego i zwiększenie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionu.
 

 

Pobierz:

 

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013