przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
Idź do strony:   < 1 2 3 >
Nabór projektów do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
2014-12-22 12:05:32

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do zgłaszania projektów do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w osi priorytetowej I – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A – Projekty inwestycyjne.


Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (4/2014)
2014-12-09 09:29:49

   Zapraszamy do lektury ostatniego w tym roku numeru biuletynu RPO WP Inwestujemy w rozwój, z tematem przewodnim...
 


Europejski wieczór poezji śpiewanej
2014-11-17 09:36:40

   Już 30 listopada 2014 r. o godz. 18.00 w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej niezwykłe wydarzenie –


Konferencja pn. Podkarpackie po naszej myśli – stan wdrażania RPO WP w 2014 roku
2014-11-07 09:45:50

   Zapraszamy na konferencję pn. Podkarpackie po naszej myśli – stan wdrażania RPO WP w 2014 roku, która odbędzie się 20 listopada 2014 r. w godz. 10.00 – 14.00 w sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej 86, 36-020 Tyczyn k. Rzeszowa...


Termin rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
2014-11-05 08:52:08

Zarząd Województwa Podkarpackiego w rzeszowie Uchwałą nr 410/9680/14 z dnia 21 października 2014 r. ustalił termin rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2014 w ramach RPO WP na dzień 11 grudnia 2014 r.


Informacja w sprawie terminów konkursów planowanych w ramach RPO WP 2014-2020 w 2014 r.
2014-10-08 13:03:35

   Na podstawie art. 102 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje...


Zmieniony Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 30 września 2014 r.
2014-10-06 11:46:04

   W dniu 30 września 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 400/9510/14, na mocy której zmieniony został Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (3/2014)
2014-10-06 09:40:13

   Zapraszamy do lektury trzeciego w tym roku numeru biuletynu RPO WP Inwestujemy w rozwój. W numerze przedstawiamy...


Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
2014-09-29 08:58:36

    Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 398/9465/14 z dnia 23 września 2014 r. dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP – 23 września 2014r.
2014-09-25 13:15:03

XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 odbyło się w dniu 23 września 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Obradom przewodniczył Pan Tadeusz Pióro – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013