Jesteś tutaj: Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 Oś I :: Aktualności :: Aktualności 2014
Idź do strony:   < 1 2 3 >
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZONEJ PONOWNEJ OCENY STRATEGICZNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 SCHEMAT B – NABÓR 2013
2014-12-05 09:25:07

2 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dokonał oceny strategicznej projektów nr WND-RPPK.01.01.00-18-015/13, złożonego w dniach od 21 lutego 2013 r. do 22 marca 2013 r. (edycja III), w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe Przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZONEJ PONOWNEJ OCENY STRATEGICZNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 SCHEMAT B – NABÓR 2009
2014-12-05 09:15:54
2 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dokonał oceny strategicznej projektów nr WND-RPPK.01.01.00-18-212/09, WND-RPPK.01.01.00-18-741/09, złożonych w dniach od 30 czerwca 2009 r. do 4 września 2009 r.  (edycja II), w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe Przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Wyniki powtórnej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.3
2014-11-28 10:59:40

Wyniki powtórnej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie nr WND-RPPK.01.03.00-18-018/13 oraz WND-RPPK.01.03.00-18-53/13 przedłożonych w ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Regionalny System Innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 


Wynik powtórnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.3 - Navitel
2014-11-28 10:53:30

Wynik powtórnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPK.01.03.00-18-047/12 pn. „Opracowanie synchronizatora pętli czasu GPS nowej generacji” przedłożonego w ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Regionalny System Innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 


Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.1 schemat B edycja III
2014-11-26 15:19:50

Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w dniach od 21 lutego 2013 r. do 22 marca 2013 r., w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, RPO WP na lata 2007-2013 III edycja
 


Informacja dotyczaca zakończenia ponownej oceny merytorycznej w ramach działania 1.1 schemat B edycja II
2014-11-26 15:08:53

Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w terminie od 30 czerwca 2009 r. do 4 września 2009 r., w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, edycja II.


Termin rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
2014-11-05 08:52:08

Zarząd Województwa Podkarpackiego w rzeszowie Uchwałą nr 410/9680/14 z dnia 21 października 2014 r. ustalił termin rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2014 w ramach RPO WP na dzień 11 grudnia 2014 r.


Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.1 schemat B
2014-10-27 13:36:21

20 października 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dokonał oceny strategicznej wniosków nr WND-RPPK.01.01.00-18-478/13 pn. „Unowocześnienie usług w firmie Eureka Adver” oraz nr WND-RPPK.01.01.00-18-558/13 pn. „Zakup i wdrożenie innowacyjnego, zautomatyzowanego, wielofunkcyjnego stanowiska do prób typoszeregów zaworów odcinających i regulujących dla przemysłowych układów cieczowych i gazowych”, złożonych w IV edycji naboru w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,


WYNIK PONOWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 SCHEMAT B – NABÓR 2013 (IV EDYCJA)
2014-10-13 07:55:48

Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w terminie od 29 sierpnia 2013 r. do dnia 11 października 2013 r., rozpatrzonych w drodze procedury odwoławczej, w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, edycja IV.


WNIOSKI WYBRANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DO DOFINANSOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 SCHEMAT B - NABÓR SIERPIEŃ 2013
2014-09-26 10:17:39

23 września 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dokonał oceny strategicznej wniosków nr WND-RPPK.01.01.00-18-621/13 pn. „Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa poprzez zakup mobilnego centrum diagnostycznego” oraz nr WND-RPPK.01.01.00-18-638/13 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy AGRIMPEX poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej”, złożonych w IV edycji naboru w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w oparciu o listę rankingową będącą wynikiem oceny wniosków pod względem merytorycznym dokonanej przez Komisję Konkursową oraz dokonał wyboru do dofinansowania projektów, ocenionych pozytywnie w wyniku oceny merytorycznej i strategicznej.


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013