przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
Oglądaj program Podkarpackie po naszej myśli
2014-05-06 14:20:48

Zapraszamy do obejrzenia cyklu programów Podkarpackie po naszej myśli.  Wyboru konkretnego odcinka programu można dokonać poprzez zaznaczenie go na rozwijanej playliście znajdującej się na dole okienka.

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl
Programy pn. Podkarpackie po naszej myśli w 2014 r.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013