przestrzen_lew_2px
Podkarpacki Informator Unijny - publikacje prasowe w 2014 r.
2014-11-18 14:51:07

Podkarpacki Informator Unijny - publikacje zamieszczane w prasie regionalnej i lokalnej w 2014 r.

 

Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013